NHG Praktijkaccreditatie

NHG accreditering

Als praktijk willen wij verantwoorde zorg leveren en hechten wij aan kwaliteit. Tevens vinden wij dat u, als patiënt, er vertrouwen in mag hebben dat de beste zorg wordt verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hieraan hecht. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkelt. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Mede hierom zijn wij m.i.v. 1 april 2017 aan dit traject begonnen.

Sinds april 2018 zijn wij NHG geaccrediteerd.

 

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering en medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over de huisartsen en/of de praktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Jaarlijks wordt door een NPA auditor nagegaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

 

Uw mening is belangrijk

Zoals aangegeven, telt uw mening bij het verlenen van het keurmerk. Zo kan gevraagd worden of u een enquête wilt invullen en heeft u ideeën of opmerkingen? De praktijk neemt deze graag in ontvangst. Gebruik hiervoor de postbus in de wachtkamer.