Afspraak maken

Spreekuur op afspraak


Voor het spreekuur moet u in beginsel vooraf een afspraak maken. 

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 - 10.30 uur en tussen 13.30 - 15.00 uur op het telefoonnummer 015-2579030.

Denkt u later dat u dezelfde dag nog gezien dient te worden, overlegt u dan met de assistente.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Via  www.mijngezondheid.net  kunt u ook afspraken maken, wilt u zich hiervoor aanmelden neem dan contact op de praktijk.

 

Huisbezoek

Als u niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek of slecht ter been bent. Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 10:30 uur een huisbezoek aan te vragen.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. 

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Vermeld dit bij het maken van de afspraak. We kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Als het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Afzeggen


Belt u tijdig de doktersassitente wanneer een afspraak niet door kan gaan.