Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Griepprik 2018 / Fluvac 2018


De jaarlijkse griepprik wordt gegeven op donderdag 18 oktober tussen 16:00-17:30 uur en 19:00-20:00 uur. Indien u een oproepbrief heeft ontvangen en de griepprik niet wenst, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente. Indien u geen brief heeft gekregen en wel een indicatie voor de griepprik heeft, wilt u dan contact opnemen met de assistente.
Lees verder »

Nieuwe tijden urine inleveren


Dient uw urine op de praktijk nagekeken te worden i.v.m. een blaasontsteking? Wilt u dan de ochtendurine vóór 10.00 uur inleveren bij de assistente. Graag in een potje voorzien van naam en geboortedatum. Bij de assistente dient u dan een formulier in te vullen. Voor de uitslag kan u tussen 13.30 en 16.00 uur bellen.
Lees verder »

NHG Praktijkaccreditatie


Als praktijk willen wij verantwoorde zorg leveren en hechten wij aan kwaliteit. Tevens vinden wij dat u, als patiënt, er vertrouwen in mag hebben dat de beste zorg wordt verleend. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hieraan hecht. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkelt. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Mede hierom zijn wij m.i.v. 1 april 2017 aan dit traject begonnen.
Lees verder »

Vernieuwde Griep Check


De Griep Check is om te kijken of u griep heeft. Na een paar vragen krijgt u een advies of u mogelijk griep heeft. En leest u wat u kunt doen.
Lees verder »

Aangevraagde onderzoeken


Zoals u weet wordt er in of voor de praktijk diverse onderzoeken gedaan. Aan sommige onderzoeken zijn kosten verbonden waarvan u via het ziekenhuis of zorgverzekering een rekening kan krijgen. Let op: dit valt onder uw eigen risico! Denk o.a. aan: •Urine controle •Kweken •Zwangerschapstest •CRP •Laboratorium testen •ECG beoordeeld door de cardioloog •Holter •Stoppen met roken begeleiding •Teledermatologie •Etc.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten